Støvrings køreskole er lukket, og jeg underviser nu på Egekjær's trafikskole.